Ανανέωση Συνδρομής

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να ανανεώσουν την ετήσια συνδρομή τους καταθέτοντας 30€ / έτος στον παρακάτω λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς: GR75 0172 0220 0050 2207 5319 144

Παρακαλούμε να αναφέρετε κατά την μεταφορά το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας.