Διοικητικό Συμβούλιο 2023-25

Πρόεδρος

Α. Λάζου

Αντιπρόεδρος

Μ. Σιμοπούλου

Γραμματέας

Α. Χατζηγεωργίου

Ταμίας

Ε. Σπάνδου

Μέλος

Μ. Κουτσιλιέρης

Μέλος

Σ. Ζαρογιάννης

Μέλος

Α. Φιλίππου