Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Σ. Ταραβήρας

Αντιπρόεδρος

Β. Ασημακόπουλος

Γραμματέας

Αντώνιος Χατζηγεωργίου

Ταμίας

Αντιγόνη Λάζου

Μέλος

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Μέλος

Μαρία Αλμπάνη

Μέλος

Α. Φιλίππου