Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Σ. Ταραβήρας

Αντιπρόεδρος

Μαρία Αλμπάνη

Γραμματέας

Αντώνιος Χατζηγεωργίου

Ταμίας

Αντιγόνη Λάζου

Μέλος

Κλειώ Μαυραγάνη

Μέλος

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Μέλος

Β. Ασημακόπουλος