Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από την ΕΕΦ και το Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρικής Αλεξανδρούπολης το Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυτόματου Απινιδωτή.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 6 & 7/3/2020. Συμμετείχαν 45 φοιτητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες. Εκπαιδεύθηκαν από την ομάδα εκπαιδευτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση.

Σχολιάστε