Αίτηση Νέου Μέλους

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Συμπληρώστε και υπογράψτε την παρακάτω αίτηση
  2. Σε περίπτωση αίτησης για τακτικό μέλος της ΕΕΦ, πραγματοποιήστε κατάθεση του αντίτιμου αίτησης μέλους στην ΕΕΦ (30€) στον παρακάτω λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς: GR75 0172 0220 0050 2207 5319 144
  3. Αποστείλετε την υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη αίτηση καθώς και το καταθετήριο της τράπεζας στη διεύθυνση info@hps.org.gr
  4. Εντός ενός μηνός θα λάβετε απάντηση του ΔΣ για την εξέλιξη της αίτησής σας